Prague Property Management, a.s.

Prague Property Management, a.s.

Werichova 1145
150 00 Praha 5
Česká republika
Prague Property Managemenst, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B.,
vložka 9753

IČ: 27212149

© 2014 Audit Alliance, s.r.o. - obchod@audit-alliance.cz